W ramach świadczonych usług na podstawie zawieranych umów firma Euretech zapewnia:

  • Utrzymanie gotowości technicznej i organizacyjnej w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia dostępu do zasobów informatycznych, w tym danych osobowych, zarówno w sieci lokalnej jaki i w Internecie w razie wystąpienia incydentu fizycznego lub technicznego.
  • Wykonywanie niezbędnych rekonfiguracji urządzeń technicznych stosownie do bieżących potrzeb Zlecającego.
  • Obsługę napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostarczanych urządzeń.
  • Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.
  • Wprowadzanie procedur i technologii umożliwiającej szyfrowanie danych oraz zapewniających poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
  • Udzielanie konsultacji w zakresie wdrażania technologii teleinformatycznych oraz rozbudowy infrastruktury informatycznej oraz bezpieczeństwa.
  • Przetwarzanie danych niezbędnych do wykonywania funkcji Administratora Systemu Informatycznego oraz współpracę z Inspektorem Ochrony Danych, a także Administratorem Danych Osobowych w ramach RODO.

Korzystanie z usług zarządzania siecią i systemami informatycznymi wyspecjalizowanej w tym zakresie firmy Euretech zapewni Państwu nie tylko sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo infrastruktury IT, ale również przyczyni się do obniżenia kosztów i otworzy drogę do dalszego rozwoju pozwalając skoncentrować się na głównych obszarach swojej działalności.