Proponujemy Państwu rozszerzenie telefonii do systemu ujednoliconej komunikacji – UC, poprzez zaimplementowanie funkcji spotkań twarzą w twarz online, czy inaczej mówiąc wideo konferencje.

Taki rodzaj komunikacji ułatwia współpracę i pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów, co przekłada się na lepszą obsługę klientów. Co ważne, integracja wideo z systemem telefonii sprawia, że nawiązywanie połączeń staje się intuicyjne, tak jak zwykła rozmowa telefoniczna. Komunikacja w całej organizacji, bez względu na jej strukturę i lokalizację oddziałów, podnoszona jest na wyższy poziom, co przyczynia się do osiągania lepszych wyników całej firmy.

Główne cechy proponowanego rozwiązania to:

  • do 5 uczestników w jednym spotkaniu online,
  • 4 wideokonferencje w tym samym czasie,
  • 2 godziny dla jednej wideokonferencji,
  • wysoka jakość dźwięku i obrazu w rozdzielczości HD,
  • uczestnictwo w charakterze prelegenta lub jednego z pozostałych uczestników połączenia,
  • możliwość udostępniania całego ekran, aplikacji lub karty przeglądarki,
  • szybkie powiadomienia o spotkaniu poprzez pocztę e-mail,
  • możliwość zabezpieczenia spotkania za pomocą hasła,
  • bezpieczeństwo zgodne ze standardami branżowymi i zgodność z RODO.