Potwierdzenie należytego wykonania dostawy sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz usług instalacyjnych i informatycznych, wystawione przez Zespól Szkól Ogólnokształcących im. Armii Krajowej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sternicza 4 dla firmy EURETECH Janusz Dziawgo

W 2011 roku w naszej szkole został oddany do użytku nowoczesny system Edukacyjnej Biblioteki Multimedialnej (EBM), który został zaprojektowany i wykonany przez firmę EURETECH Janusz Dziawgo. System EBM jest oparty na strukturalnej sieci komputerowej, która doprowadza przekaz multimedialny dla sprzętu audio-video (telewizory, projektory, tablice interaktywne) zamontowany w 24 salach lekcyjnych przedmiotów takich jak: język polski, języki obce, matematyka, fizyka, chemia, historia, biologia, geografia, itp. W ten sposób, do dyspozycji nauczycieli, został przekazany jednolity system składowania, katalogowania i dystrybucji edukacyjnych zasobów multimedialnych. Dostęp do EBM jest możliwy również poprzez Internet. Nowatorstwo rozwiązania idzie w parze z zachowaniem bezpieczeństwa danych oraz ochroną uczniów przed dostępem do treści niepożądanych w Internecie.

System Edukacyjnej Biblioteki Multimedialnej (EBM) jest stale wykorzystywany podczas prowadzonych lekcji i stanowi ważny element naszej polityki rozwoju szkoły i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.

Potwierdzamy należyte wykonanie oraz profesjonalne wsparcie techniczne.

Bielsko-Biała dnia 26 września 2012 r.