REFERENCJE

 

Potwierdzamy, że firma EURETECH była wykonawcą rządowego projektu „Cyfrowa Szkoła" w naszym Zespole Szkół w Kobiernicach. Projekt obejmował między innymi dostawę projektorów i tablic interaktywnych, router UTM i punkty dostępu bezprzewodowego zarządzane kontrolerem. Nauczyciele i uczniowie całej klasy, w ramach projektu, zostali wyposażeni w komputery przenośne a także utworzona została Platforma Edukacyjna oraz Edukacyjna Biblioteka Multimedialna.

Projekt został zrealizowany terminowo i solidnie, a dla nauczycieli zostały zorganizowane i przeprowadzone szkolenia zarówno z obsługi sprzętu jak i Platformy Edukacyjnej. Nadal pomiędzy naszą szkołą a firmą EURETECH kontynuowana jest współpraca w zakresie wsparcia technicznego, administracji Platformy Edukacyjnej oraz prowadzone są szkolenia kadry pedagogicznej.

Polecamy firmę EURETECH jako partnera o dużej kompetencji w zakresie przygotowania i realizacji projektów wdrażających nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne oraz przygotowania i prowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

Kobiernice dn.19.03.2013