Drogomyśl dn.9.05.2013

 

 

Opinia referencyjna

 

 

Zespół Szkół w Drogomyślu wystawia referencje dla firmy EURETECH za należyte i zgodne z umową wykonanie w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Drogomyślu rządowego projektu „Cyfrowa szkoła".

Projekt obejmował dostawę, instalację i konfigurację:

  • sprzętu komputerowego (tablety dla uczniów, laptop, drukarka, wizualizer),
  • szafki do ładowania komputerów przenośnych,
  • sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna, projektor, głośniki)
  • routera zabezpieczającego dostęp do Internetu,
  • kontrolera i punktów dostępowych sieci bezprzewodowej,
  • urządzeń i okablowania infrastruktury przewodowej,
  • Platformy Edukacyjnej oraz Edukacyjnej Biblioteki Multimedialnej,
  • Przeprowadzone szkolenie nauczycieli.

Współpraca z firmą EURETECH jest nadal kontynuowana w zakresie nadzoru technicznego oraz szkoleń wdrażających technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu.