Poznań, 30 maja 2015r.

 

REFERENCJE

 

Niniejszym potwierdzamy, że Pan Janusz Dziawgo w okresie od 14.02.2014 do 30.04.2015, jako trener prowadził szkolenia w realizowanym przez nas projekcie „Śląskie Warsztaty TIK", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia były prowadzone z nauczycielami szkół województwa śląskiego i obejmowały:

 • 384 godzin zajęć grupowych
 • 512 godzin zajęć indywidualnych

Program merytoryczny warsztatów został oparty o autorski materiał szkoleniowy przygotowany przez Pana Janusza Dziawgo i dotyczył zagadnień takich jak:

 • Warsztat pracy e-nauczyciela, projektory multimedialne, tablice interaktywne, tablety
 • Wykorzystanie Internetu na potrzeby lekcji
 • E-podręczniki
 • Prawa autorskie
 • Otwarte Zasoby Edukacyjne
 • Licencje Creative Commons
 • Przygotowanie edukacyjnych treści multimedialnych z wykorzystaniem grafiki, audio i wideo
 • Metoda WebQuest
 • Narzędzia Google Docs,
 • Blogi
 • E-learning
 • Platforma edukacyjna Moodle, tworzenie zasobów i aktywności
 • Organizacja nauczania zdalnego

Zaświadczamy, że szkolenia zostały zrealizowane należycie i spełniały wszystkie wymagania formalne, o czym świadczą wyniki przeprowadzonej kontroli organu nadzorującego projekt. Współpraca z kierownikiem projektu, zarówno w zakresie dokumentacji jak i spraw organizacyjnych, przebiegała bardzo sprawnie.

Na podkreślenie zasługuje wysoka jakość zarówno przygotowanych materiałów szkoleniowych jak i praca trenerska, czego dowodem są opinie uczestników wyrażane w ankietach końcowych szkolenia.

Jesteśmy przekonani, że wykorzystana w tym szkoleniu wiedza i doświadczenie Pana Janusza Dziawgo umożliwiła nauczycielom, uczestniczących w „Śląskich Warsztatach TIK", nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu.