Bielsko-Biała, 02 października 2012 r.

 

REFERENCJE

 

Firma EURETECH Janusz Dziawgo od trzech lat prowadzi obsługę tutejszej Szkoły Podstawowej nr 36.

W ramach działań utworzona została Edukacyjna Biblioteka Multimedialna, która w sposób wydatny podniosła organizację procesu dydaktycznego i wpłynęła na zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć. Również została uruchomiona strukturalna sieć komputerowa, do której przyłączono pracownie przedmiotowe wykorzystujące w celach edukacyjnych tablice interaktywne, projektory multimedialne i telewizory.

Prace zostały wykonane terminowo i solidnie, a pracownicy szkoły zostali przeszkoleni w obsłudze w/w urządzeń.

Bieżące wsparcie techniczne w istotny sposób usprawnia funkcjonowanie szkoły i zabezpiecza niezbędne potrzeby.