Goczałkowice-Zdrój, 04.08.2020r

 

 

 

 

 

REKOMENDACJA

 

Szkoła Podstawowa m 1 w Goczałkowicach-Zdroju rekomenduje firmę EURETECH z siedzibą w Bielsku-Białej reprezentowaną przez pana Janusza Dziawgo, jako partnera kompetentnego do utrzymania ciągłości pracy infrastruktury informatycznej, zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom oraz wsparcie działań szkoły przy wykorzystywaniu technologii informacyjno-­komunikacyjnych w nauczaniu.

-  Firma w należyty sposób administruje od lat w naszej szkole:

-  Platformę Edukacyjną Moodle

-  Edukacyjną Bibliotekę Multimedialną

-  Telefonię VoIP

-  Dba o ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz archiwizację.

Wszystkie te działania okazały się nieocenione w okresie nauki zdalnej spowodowanej COVID-19.