Bujaków dn.14.03.2013

 

 

REFERENCJE

 

Niniejsze referencje stanowią o należytym wykonaniu przez Firmę EURETECH projektu „Cyfrowa Szkoła" będącego pilotażowym przedsięwzięciem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wprowadzania technologii informacyjno-komunikacyjnej do procesu nauczania.

W ramach tego projektu firma EURETECH wykonała dostawy przenośnego sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli, dostarczyła i zainstalowała projektory, ekrany i tablice interaktywne oraz zamontowała sieć bezprzewodową. Zgodnie z ustaleniami zostały przeprowadzone szkolenia kadry pedagogicznej. W ten sposób uzyskaliśmy możliwość prowadzenia zajęć ze wszystkich przedmiotów z użyciem najnowocześniejszych rozwiązań dydaktycznych, w tym Platformy Edukacyjnej a także Edukacyjnej Biblioteki Multimedialnej.

Jesteśmy zadowoleni z prac wykonanych przez firmę EURETECH, wyrazem czego jest podpisana umowa wsparcia technicznego oraz realizowane dalsze szkolenia pogłębiające wiedzę nauczycieli w zakresie nowoczesnych technologii.