Bielsko-Biała, dnia 02 października 2012 r.

 

 

Referencje dla firmy EURETECH Janusz Dziawgo

 

Niniejszym zaświadcza się, że w naszej szkole oraz przynależnej do niej sali koncertowej, firma EURETECH Janusz Dziawgo należycie wykonała dostawę sprzętu oraz instalację strukturalnej sieci komputerowej podłączonej do Internetu. Projekt i realizację oparto o produkty wiodących firm na rynku (Cisco). Połączenie pomiędzy budynkami wykonano w technologii światłowodowej. Zainstalowano i wdrożono system automatycznej archiwizacji.

Wszystkie prace zostały wykonane profesjonalnie i w uzgodnionym terminie. Eksploatacja sieci komputerowej zabezpieczana jest przez fachowe wsparcie techniczne.

Polecamy firmę EURETECH Janusz Dziawgo jako partnera o dużej kompetencji w zakresie przygotowania i realizacji projektów wdrażających nowoczesne technologie informacyjno­-komunikacyjne.