Bielsko-Biała, dn. 27.09.2012 r.

 

 

NOTA REFERENCYJNA

 

Z firmą EURETECH pana Janusza Dziawgo nasza szkoła współpracuje od 2010 roku.

Dzięki inicjatywie i wielkiemu zaangażowaniu pana Dziawgo powstała bardzo nowoczesna sieć komputerowa, obejmująca w tej chwili prawie całą szkołę oraz niezwykle funkcjonalna Edukacyjna Biblioteka Multimedialna, dzięki której nauczyciele gromadzą elektroniczne materiały edukacyjne, wykorzystywane przez nich na zajęciach.

Firma EURETECH zajmuje się w naszej szkole również montażem, obsługą oraz szkoleniami dotyczącymi tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych. Nie bez znaczenia jest doskonale funkcjonujące wsparcie techniczne ze strony EURETECHU pana Janusz Dziawgo.

Na szczególną uwagę zasługuje fachowość oraz dyspozycyjność, dzięki której czas związany z naprawą czy konfiguracją sprzętu jest bardzo krótki.