Platforma szkoleniowa w formie e-learning może być wykorzystana do:

  • stworzenia systemu kształcenia własnych kadr pracowniczych,
  • uzyskiwania przychodów ze sprzedaży tworzonych szkoleń na potrzeby innych podmiotów.

Efektywność pracy rozumiana jako wykorzystywanie przez pracowników zasobów, czasu i możliwości w sposób produktywny, będzie rosła wraz z ich wyszkoleniem i kompetencjami.

Niezależnie od tego, czy mówimy o dokształcaniu pracowników produkcji, usług, obsługi sprzedaży, czy innych obszarów funkcjonowania firmy lub instytucji, to zapewnienie im rozwoju zawodowego poprzez systematyczne dokształcanie oraz monitorowanie zdobywanych kompetencji będzie sprzyjała rozwojowi każdej organizacji.

Platformy szkoleniowe mogą być instalowane zarówno w lokalnej infrastrukturze informatycznej firmy jak i w chmurze. Oferujemy kompleksową obsługę od dostawy sprzętu, instalację i konfigurację oprogramowania, po szkolenie dotyczące opracowywania treści oraz bieżącą administrację platformy.