Platforma edukacyjna jest oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia procesu nauczania oraz szkoleń zarówno w systemie zdalnym jak i stacjonarnym, stanowiąc wówczas system mieszany.

Nauczanie stacjonarne w szkołach czy uczelniach może wymagać wsparcia przez nauczanie zdalne. Właściwym  narzędziem do prowadzenia nauki zdalnej jest platforma edukacyjna. Prowadzenie zajęć on-line z wykorzystaniem komunikatorów i aplikacji wideo może być jej uzupełnieniem czy nawet integralną częścią.

Platforma edukacyjna powinna zostać wdrożona i dostosowana do konkretnej szkoły, musi bowiem zawierać strukturę jej oddziałów oraz swoje grupy użytkowników będących uczniami, studentami oraz nauczycielami. Firma Euretech oferuje wdrożenie, szkolenia i administrację platformy edukacyjnej w oparciu o światowy standard platformy Moodle. Prace wykonujemy zdalnie na terenie całego kraju, zapraszamy do kontaktu.

Platforma edukacyjna składa się z wielu wyspecjalizowanych aktywności i zasobów prezentujących w multimedialnej formie przedmiot nauczania oraz kontrolujących jego opanowanie. Pośród aktywności, w których uczestniczą obie strony kształcenia, czyli uczniowie i nauczyciele, znajdziemy zarówno tradycyjne jak i nowatorskie formy dydaktyczne wykorzystujące nauczanie indywidualne oraz adaptacyjne. Natomiast zasoby, na które składają się zgromadzone przez nauczycieli i usystematyzowane pod dane tematy lekcji teksty, prezentacje, zdjęcia, filmy lub linki do innych źródeł w Internecie, są do dyspozycji uczniów celem przygotowania się do zajęć, odrobienia zadania domowego, czy napisania pracy klasowej. Całość spinają elementy kontrolujące realizację założeń kształcenia i uzyskania przez uczniów pożądanych kompetencji.